2009/Nov/17

 

ความคิด
ความคิด ไม่ใช่รูปภาพ
บางครั้ง จึงไม่รู้จะตอบยังไงดี
ว่า "คิดอะไรอยู่"

สิ่งที่คิด
สิ่งที่คิด ไม่ได้มีอยู่เพียงหนึ่ง
บางครั้ง จึงไม่ได้บอกออกมาทั้งหมด
ว่า "คิดสิ่งใดอยู่"

ในความคิด
ในความคิด ไม่มีขอบเขต
บางครั้ง มันจึงดูเหมือนไร้ขอบเขต
ยากที่จะบอก ว่า "คิดไปถึงไหน"

และความคิด
ความคิด ไม่ได้มีหน่วยวัด
ทุกครั้ง จึงไม่อยากตอบคำถาม
ว่า "คิดมากไปหรือเปล่า"


Entry นี้ไม่มีรูปภาพ ก็คิดเอาละกัน หึๆ